ติดตามกิจกรรมของโรงเรียนได้ที่นี่ค่ะ...
ยินดีต้อนรับค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระมหาสมฤทัย กิตฺติปาโล

 • ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
 • เครื่องแบบการแต่งกาย
  สำหรับครู
  ...
  ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
  ...

  ขอแสดงความยินดี

  เด็กหญิงฐิติภา ศรีสถาน

  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ " การประกวดบรรยายธรรม " ในวันอาสาฬหบูชา

  ...

  ขอแสดงความยินดี

  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ " การประกวดบรรยายธรรม " ในวันอาสาฬหบูชา

  ...

  ขอแสดงความยินดี

  ....